MITÄ LÄÄKÄRIT EIVÄT KERRO SINULLE

Swipe to the left

Suu puhtaaksi

Suu puhtaaksi
2 years ago 973 Katselut Ei kommentteja

Tutkimusnäyttö osoittaa, että huonokuntoiset hampaat ja ikenet saattavat olla syynä liutaan sairauksia –sydänsairauksista ja diabeteksesta aina syöpään.

Jovuosien ajan lää­ketieteen tutkijat ovat yhdistäneet sydänsairaudet iensairauksiin, mutta tuoreimmassa tutki­muksessa selvisi, että jos olet nainen, suusi kunto voi vaikuttaa merkittävästi siihen, sairastutko rinta­syöpään.

Asiaa tutkivat buffalolaisen State Uni­versity of New Yorkin, Houston School of Dentistryn sekä University of Michiganin tutkijat, ja he löysivät todisteita, jotka viittaavat siihen, että periodontaalisista (hampaiden tukikudosten) sairauksista kärsivät naiset sairastuvat todennäköi­semmin rintasyöpään, varsinkin, jos he ovat jo ohittaneet menopaussin. Hampai­den tukikudosten sairaudet ovat hampai­den plakin aiheuttamia ientulehduksia.

Tutkijat perustivat löytönsä tutkimus­tuloksiin, jotka oli saatu melkein 74 000 naiselta, jotka olivat osallistuneet Women’s Health Initiativen (WHI) tarkkailututki­mukseen. Naiset olivat terveitä tutkimuk­sen alussa, ja heitä seurattiin seitsemän vuoden ajan.1 Noin 26 prosenttia naisista kertoi sairastaneensa periodontaalista sairautta, ja tutkimuksen lopussa 2 124 naiselle oli kehittynyt syöpä.

Kun tutkijat perehtyivät sairauksiin tarkemmin, kävi ilmi, että periodontaalisis­ta sairauksista kärsineet naiset sairastivat 14 prosenttia todennäköisemmin rintasyöpää.

Jos naiset olivat tupakoineet jossain vaiheessa viimeisen 20 vuoden aikana, heillä oli vielä 12 prosenttia suurempi ris­ki saada syöpä, ja riski oli korkeampi kuin edelleen tupakoivilla. Buffalon ryhmä huomasi, että jopa 20 vuotta sitten lopet­taneilla naisilla oli 36 prosenttia suurempi riski saada rintasyöpä, mutta tupakointia jatkaneilla riski oli 32 prosenttia.1

Nämä ovat vain tuoreimpia tutki­mustuloksia, jotka yhdistävät syövän epäterveeseen suuhun. Aikaisemmat tutkimukset ovat yhdistäneet periodon­taaliset sairaudet ruokatorven, pään, kaulan, haiman ja keuhkojen syöpiin.

Keuhkosyöpä

Erillisessä Buffalo Osteo Perio Study -tut­kimuksessa Buffalon ryhmä tutki keuh­kosyöpään sairastuneita naisia ja totesi, että pisimpään ja eniten tupakoineilla oli todennäköisemmin periodontaalisia sai­rauksia.2 WHI:n koehenkilöiden keskuu­dessa tutkijat huomasivat periodontaali­silla sairauksilla ja tupakoinnin määrällä olevan voimakas vaikutus keuhkosyövän kehittymiseen: molemmat tekijät nostivat riskiä ”yhteensä korkeammalle kuin mitä yksittäisen tekijän pohjalta voitaisiin arvioida”, tutkijat kirjoittivat.3

Tosiaan: vain yhden millimetrin muu­tos ienten korkeudessa melkein tuplaa keuhkosyöpäriskin. Niillä, joilla oli huonot ikenet mutta jotka eivät koskaan olleet tupakoineet, ei ollut kohonnutta keuhkosyöpäriskiä.2

Huonoikenisillä miehillä on samanlai­nen syöpäriski. Valtavassa Imperial Colle­ge Londonin tekemässä analyysissä tar­kasteltiin periodontaalisten sairauksien vaikutusta erilaisiin syöpiin seuraamalla yli 48 000:aa miestä melkein 18 vuoden ajan ja vertaamalla miesten hampaiden terveyttä syöpien esiintymiseen. Tutki­muksessa todettiin lähes 6 000 syöpää, ja periodontaalisista sairauksista kärsineillä oli 14 prosenttia korkeampi syöpäriski (sama kuin naisilla rintasyövän kanssa). Viisi yleisintä syöpää olivat melanoomat (ihosyövät) sekä paksusuolen, keuhkojen, eturauhasen ja virtsarakon syövät.

Merkittävimmin riski kohoaa iensaira­uksien takia haimasyövässä (54 prosent­tia), munuaissyövässä (49 prosenttia), keuhkosyövässä (36 prosenttia) sekä erilaisissa verisyövissä kuten leukemiassa (30 prosenttia).

Lisäksi hampaiden menettäminen lisäsi keuhkosyövän riskiä: niillä, joilla oli 16 hammasta tai vähemmän, oli 70 prosenttia suurempi riski kuin niillä, joilla oli vähin­tään 25 hammasta. Ja toisin kuin naisilla, huonoikenisillä miehillä oli korkeampi syöpäriski, vaikkeivät he olleet koskaan tu­pakoineet. Periodontaalinen sairaus yksin nosti kokonaissyöpäriskiä 21 prosentilla.4

Muissa aiemmissa tutkimuksissa on myös löytynyt yhteneväisyyksiä huonon suun terveyden ja haimasyövän välillä.5

Sydänsairauksien riski

Vaikka yhteys ienten terveyden ja syövän välillä on verrattain uusi, tutkijat ovat yhdis­täneet huonon suunterveyden sepelvalti­motautiin jo ainakin vuosikymmenen ajan.

Harvardissa on käynnissä Health Pro­fessionals Follow-Up Study -tutkimus, johon kuului yli 44 000 miehelle tehty kansallinen kysely. Miehistä yli puolet oli hammaslääkäreitä. Tutkimuksessa niillä, joilla oli korkeintaan kymmenen hammasta ja ennestään periodontaalisia sairauksia, oli 67 prosenttia suurempi ris­ki saada sydänsairaus. Näissä tapauksissa ruokavaliolla ei ollut juuri merkitystä.6

Lisäksi Harvard School of Dental Me­dicinen tutkimuksessa löytyi hampaiden­ lähtöön liittyvä kohonnut aivoinfarkti­riski.7 Korealaiset tutkijat huomasivat samoin, että hampaan juurikalvon tulehdusta sairastavilla oli nelinkertai­nen riski saada iskeeminen aivoinfarkti (verisuonitukoksen aiheuttama), eli riski on sama kuin korkeasta verenpaineesta kärsivillä ja kaksi kertaa niin suuri kuin diabeetikoilla.8

Jopa hedelmällisyysongelmat voidaan jäljittää huonokuntoisiin ikeniin. Eräässä melkein 4 000 naisen tutkimuksessa Länsi-Australian yliopiston tutkijat huo­masivat, että iensairauksista kärsivillä kesti ainakin seitsemän kuukautta tulla raskaak­si – mikä on kaksi kuukautta pidempään kuin naisilla, joiden ikenet ovat terveet.9

Tähän päivään mennessä tutkijat eivät ole onnistuneet selittämään tarkkaa biologista mekanismia, joka yhdistää periodontaaliset sairaudet ja edellä mainitut sairaudet. Yhteys on pitkään vedetty periodontaalisten sairauksien ja valtimonkovettumataudin välille, jossa valtimot kovettuvat ja kaventuvat rasva­tukosten takia. Tämä yhteys varmistui 31 julkaistun tutkimuksen kokoomatutki­muksessa.10 Samoin potilailla, joilla on tukkeutuneet valtimot, on todettu olevan huomattavasti epäterveemmät ikenet kuin niillä, joiden valtimot ovat terveet.11

Täten tutkijat ovat teoretisoineet, että suun bakteerit kiinnittyvät valtimonrasvoit­tumiin ja vaikuttavat veren virtaamiseen vaikeuttaen näin terveiden ienten kannalta tärkeiden ravintoaineiden kulkeutumista.


Toinen mikrobiomi

Toinen mahdollinen teoria on, että suun bakteerit eivät tulehduta vain ikeniä vaan matkustavat kehon läpi aiheuttaen systeemistä tulehdusta, joka on nyt yhdistetty niinkin moninaisiin sairauk­siin kuin niveltulehdukseen, diabe­tekseen ja Alzheimerin tautiin. Tätä ajatusta vahvistaa italialainen tutkimus, jonka mukaan jopa lievää iensairautta sairastavilla on päänvaltimoissa korkeat tulehdusmarkkerit sekä verisuonensei­nämien paksuuntumista, mikä on merk­ki kovettuneista valtimoista.12

Mutta Buffalon ryhmän tapaiset tutki­jat keskittyvät yhä enemmän tiettyihin taudinaiheuttajaorganismeihin kehon mikrobiomin toisiksi tärkeimmässä paikassa, eli suussa, jonka bakteeristo on yhtä tärkeä kuin suoliston bakteeristo. He keskittyvät nimenomaisesti mahdol­lisiin syntipukkeihin kuten niin kutsut­tuun ”oranssiin kompleksiin” (Fusobac­terium nucleatum, Prevotella intermedia ja Cambylobacter rectus) sekä ”punaiseen kompleksiin” (Porphyromonas gingivalis ja Tannerella forsythia), jotka ovat periodon­taalibakteereita. Nämä taudinaiheuttajat ovat kolmen värisiä kuin liikennevalot: vihreitä, oransseja ja punaisia. Punainen liittyy tutkimusten yhteydessä esiintyvään verenvuotoon, mikä on tärkeä kliininen merkki periodontaalisista vaurioista.

Vaikka punaisen kompleksin taudinai­heuttajat todettiin harmittomiksi, Buffalon tutkimusryhmä löysi rajoilla olevia yhte­yksiä oranssin kompleksin taudinaiheut­tajien sekä puhjenneen syövän ja keuh­kosyöpäriskin väliltä. Tutkijat kuitenkin huomauttavat, että heidän tutkimukses­saan oli vain vähän syöpätapauksia, joten sen parissa pystyttiin arvioimaan vain yllä mainitut viisi bakteerilajia.13

Selvää on kuitenkin, että suu on tärkeä mittari, jonka avulla voidaan arvioida kehon terveyttä, minkä takia on erittäin tärkeää pitää hampaansa kunnossa ja ikenensä vaaleanpunaisina.

Lynne McTaggart

LÄHTEET


1 Cancer Epidemiol Biomarkers Prev, 2015; 21.12.; doi: 10.1158/1055-9965.EPI-15-0750


2 Cancer Causes Control, 2015 10.12. (Verkkojulkaisu julkaistu ennen painettua versiota)


3 Cancer Causes Control, 2014; 25: 1045–53


4 Lancet Oncol, 2008; 9: 550–8


5 J Natl Cancer Inst, 2007; 99: 171–5


6 J Dent Res, 1996; 75: 1631–6


7 Stroke, 2003; 34: 47–52


8 J Periodontol, 2008; 79: 1652–8


9 Hum Reprod, 2012; 27: 1332–42


10 Ann Periodontol, 2003; 8: 38–63


11 Atherosclerosis, 2010; 213: 263–7


12 FASEBJ, 2009; 23: 1196–204


13 J Periodontol, 2015; 29.10.: 1–18 (Verkkojulkaisu julkaistu ennen painettua versiota)

Puhtaat paperit ikenille

Allergeenien, sokerin ja yksinkertaisten hiilihydraattien välttelemisen lisäksi seuraavien keinojen on todettu auttavan periodontaalisten sairauksien parantamisessa.

Ota koentsyymi Q10:tä (CoQ10), sillä sen puute on yhdistetty juurikalvon tulehdukseen ja sydänsairauksiin. Tietyn tutkimusnäytön mukaan käytännössä kaikilla iensairauksista kärsivillä on normaalia matalammat CoQ10-tasot.1


Ehdotettu päiväannos: 50 mg / päivä, tosin joidenkin tutkimusten mukaan potilaiden tila paranee, kun he ottavat 150 mg päivässä vähintään kahden kuukauden ajan.

Lisää C-vitamiinin saantia. Tämän supervitamiinin matala saanti on yhdistetty juurikalvon tulehdukseen, ja C-vitamiinin on todettu auttavan myös sydänsairauksien ja syövän hoidossa. Jo pieni määrä vitamiinia päivässä (70 mg / pv) voi johtaa selkeisiin tuloksiin.

Ehdotettu päiväannos: 1–3 g / päivä.

Älä unohda omega-3-rasvahappoja. Tutkimukset osoittavat, että mitä enemmän kehossasi on näitä tulehdusta torjuvia hyviä rasvoja, sitä vähemmän sinulla esiintyy periodontaalisia sairauksia.

Ehdotettu päiväannos: vähintään 1 000 mg / päivä miehillä ja 600 mg / päivä naisilla; eräässä tutkimuksessa suositellaan annostukseksi 2 000 mg / päivä ienten hoitoon.2

Purskuttele propoliksella. Tutkimusten mukaan suuvesi, joka on valmistettu tästä tahmeasta, mehiläisten pihkasta valmistamasta aineesta, on jossain määrin poistanut plakkia ja tulehdusta vain kolmessa kuukaudessa.3 Tällaista tuotetta valmistaa esimerkiksi BeeVital (www.beevital-uk.com).

Suosi vihreää. Valitse teeksi vihreää teetä, sillä se sisältää antioksidantti katekiinia, joka tuhoaa haitallisia bakteereja suusta.4

Vältä hammasten poraamista ja

amalgaamipaikkoja. Tutkimukset ovat osittaneet, että hampaiden poraaminen voi vahingoittaa ympäröiviä ikeniä ja hampaita samoin kuin amalgaamipaikat. Tuorein tutkimusaineisto osoittaa, että hampaat voivat itse asiassa peruuttaa mätänemisen, joten kokeile muita keinoja, ennen kuin kiirehdit paikkauttamaan hampaitasi.

LÄHTEET


1 Altern Med Rev, 1996; 1: 11–7


2 www.oralhealthgroup.com/features/omega-3-fatty-adds-for-periodontal-health-an-update-david-w-dodington-bsc-hons-msc-peter-c-fritz/; www.omega3innovations.com/omega- 3-gum-recession-research/


3 Evidence Based Complement Alternat Med, 2011; 2011: 750249


4 J Indian Soc Periodontol, 2011; 15: 18–22