MITÄ LÄÄKÄRIT EIVÄT KERRO SINULLE

Swipe to the left

Hajuvesi: tuoksahdus vaarasta

Hajuvesi: tuoksahdus vaarasta
2 years ago 2159 Katselut Ei kommentteja

On aika muuttaa pakkausmerkintämääräyksiä niin, että kuluttajat voivat välttyä haitallisten tuoksucocktailien aiheuttamilta oireilta.

Suosikkihajuvedessäsi voi piillä sekoitus vaarallisia kemikaaleja, kertoo uusi raportti Yhdysvalloista. Campaign for Safe Cosmetics (CSC) — voittoa tavoittelematon järjestö, jota tukee rintasyöpäsäätiö Breast Cancer Fund — yhdessä voittoa tavoittelemattoman Environmental Working Group (EWG) -järjestön kanssa on paljastanut, että monissa suosituissa tuoksuissa — Calvin Kleinin Eternitystä Britney Spearsin Curiousiin — on toistakymmentä ”salaista” kemikaalia, joita ei mainita ainesosaluettelossa.

Joukossa on kemikaaleja, jotka on yhdistetty allergisiin reaktioihin ja hormonihäirintään, sekä muita aineita, joilla on haitallisia ominaisuuksia.

CSC määräsi riippumattoman laboratorion testattavaksi 17 tuoksutuotetta, kuten parfyymejä, eau de Cologneja ja vartalosuihkeita, ja EWG vastasi tutkimustiedon analysoinnista.

Kaikki 17 tuotetta sisälsivät vähintään seitsemää kemikaalia, joita ei mainittu pakkausmerkinnöissä, ja testeissä löydettiin yhteensä 38 piilevää kemikaalia. Tuotteissa oli keskimäärin lähes saman verran salattuja ja ilmoitettuja ainesosia; testeissä löydettyjä salattuja ainesosia oli keskimäärin 14 ja pakkausmerkinnöissä ilmoitettuja ainesosia 15.

”Suositut tuoksutuotteet sisältävät monia salattuja ainesosia, minkä vuoksi kuluttajan on mahdotonta tehdä tietoon perustuvia ostopäätöksiä”, raportissa sanotaan.1

Salaisia tuoksuja

Rikkovatko nämä yhtiöt sitten lakia, kun eivät kerro tarkkaan, mitä heidän tuotteensa sisältävät? Surullista kyllä, eivät. CFC:n raportissa kerrotaan, että ainesosien salaaminen on laillista, sillä USA:n vuoden 1973 pakkaus- ja pakkausmerkintälaissa on valtava porsaanreikä. Siinä vaaditaan kosmetiikkatuotteiden ainesosien merkitsemistä, mutta tuoksutuotteet on vapautettu velvollisuudesta. Tämä merkitsee sitä, että valmistajat ilmoittavat joitakin kemiallisia ainesosia ainesosaluettelossa, toiset taas merkitään pelkästään ”fragrance” (tuoksu).Tuoksut kuitenkin ovat yleensä kymmenien — joskus jopa satojen — eri kemikaalien sekoituksia.

Euroopassa pakkausmerkintälaki muuttui hiljattain, ja kosmetiikkatuotteiden valmistajan on ilmoitettava, jos tuote sisältää jotakin 24 tuoksukemikaalista (ja kahdesta kasvikunnan tuotteesta), jotka EU:n kosmetiikan ja kuluttajille tarkoitettujen muiden tuotteiden kuin elintarvikkeiden tiedekomitea (SCCNFP) on tunnistanut allergeeneiksi tai herkistäviksi aineiksi. Tuoreessa tanskalaistutkimuksessa, johon osallistui yli sata tuoksuille herkistynyttä, 45 % löysi tuoksutuotteita, joita pystyi käyttämään, yleensä pakkaustietojen lukemisen perusteella.2

USA:ssa kuluttajat eivät mitenkään — paitsi lähettämällä tuotteen laboratoriotutkimuksiin — voi tietää, mitä hajuvesi tai kauneudenhoitotuote sisältää, ja näin ollen allergisten reaktioiden, kuten päänsäryn, hengenahdistuksen, astman, aistinelinten ärsytyksen ja ihottumien riski kasvaa.

Myrkkyjä nuuskimassa

Herkistävät aineet eivät kuitenkaan ole ainoa huolenaihe. CSC:n raportissa luksustuotteista paljastui myös muita mahdollisesti haitallisia ainesosia, joista osa on yhdistetty hormonihäirintään, lisääntymistoksisuuteen ja jopa syöpään.

Vaikka EU:n pakkausmerkintälaissa vaaditaan yleisten herkistävien aineiden ilmoittamista tuotetiedoissa, muut ainesosat voidaan merkitä vain sanalla ”parfum”, joten et saa tietää, mitä suosikkituotteesi sisältää.

Huolestuttavimpia ainesosia ovat ftalaatit ja synteettiset myskit, joita CSC löysi lähes jokaisesta testatusta tuotteesta.

Samoin vuonna 2005 ympäristöjärjestö Greenpeacen tekemässä tutkimuksessa näitä kemikaaleja löydettiin lähes kaikista 36:sta analysoidusta merkkituotteesta.3

Yleisin ftalaatti oli dietyyliftalaatti (DEP), jota käytetään kosmetiikassa ja muissa hygieniatuotteissa liuotteena ja tuoksujen kantoaineena sekä alkoholin denaturointiaineena (jolloin alkoholista tulee juomakelvotonta). Greenpeacen tutkimuksessa löydettiin dietyyliftalaattia 94 %:sta testatuista tuotteista, kun taas CSC:n raportissa sitä oli 70 %:ssa tuotteista. Huolestuttavinta on se, että yksikään 12:sta dietyyliftalaattia sisältäneestä tuotteesta CSC:n tutkimuksessa ei ilmoittanut ainetta pakkausmerkinnässä.

Tuoreissa epidemiologisissa tutkimuksissa DEP ja muut ftalaatit on yhdistetty moniin terveysvaikutuksiin, mikä on erittäin huolestuttavaa.

  • USA:ssa tehdyssä tutkimuksessa (Study for Future Families) löydettiin vahva yhteys raskaudenaikaisen dietyyliftalaatille ja muille ftalaateille altistumisen ja poikasikiön sukupuolielinten kehityshäiriöiden välillä.4
  • 130 tanskalaisella ja suomalaisella vauvalla havaittiin yhteys rintamaidosta löydettyjen DEP-metaboliittien ja poikavauvojen mieshormonitasojen välillä.5
  • 379 hedelmällisyysklinikalla asioineen miehen joukossa dietyyliftalaatille ja di(2-etyyliheksyyli)ftalaatille (DEHP) altistuminen oli yhteydessä siittiöiden DNA-vaurioihin.6
  • Meksikolaisessa tutkimuksessa havaittiin, että suuri dietyyliftalaatin määrä tutkittavien virtsassa oli yhteydessä rintasyöpään.7
  • Tutkimuksessa, johon osallistui 4—9-vuotiaita lapsia, todettiin käytöshäiriöiden, kuten ADHD:n, ja äidin altistumisen alhaisen molekyylimassan ftalaateille, kuten DEP:lle, olevan yhteydessä toisiinsa.8 Mikä huolestuttavinta, ftalaatteja — etenkin dietyyliftalaattia — on kaikkialla. USA:ssa tehdyssä tutkimuksessa näitä kemikaaleja löytyi kaikista testihenkilöistä.9

Vaikka dietyyliftalaatti ei kerry elimistöön, se imeytyy nopeasti ihon läpi ja leviää laajalle elimistöön. Dietyyliftalaatin aineenvaihduntatuotteita on löytynyt ihmisen virtsasta jopa 32-kertaisia pitoisuuksia muihin ftalaatteihin nähden.10 Korkeimmat pitoisuudet ovat löytyneet naisilta,11 ja niillä, jotka käyttävät hajuvesiä säännöllisesti, virtsan dietyyliftalaattipitoisuudet ovat yli kaksinkertaiset hajuvesiä käyttämättömiin verrattuna.12 Muita haitallisia kemikaaleja, jotka nousivat esille sekä CSC:n että Greenpeacen tutkimuksissa, ovat synteettiset myskit, joita käytetään hajuvesissä, partavesissä, kosmetiikassa ja ihonhoitotuotteissa sekä siivoustuotteissa ja pesuaineissa. CSC löysi synteettisiä myskejä kaikista 17 testatusta tuotteesta, mutta yksikään ei ilmoittanut niitä pakkausmerkinnöissä.

Synteettiset myskit kerääntyvät kehon rasvakudokseen, ja niitä on löydetty verinäytteistä ja jopa rintamaidosta.13 Tämänhetkisen tutkimuksen mukaan tietyt myskit — mukaan lukien hajuvesissä käytetyt — saattavat toimia hormonihäiritsijöinä,14 laukaista ihoärsytystä UV-valolle altistuttaessa 15 ja pahentaa muille toksisille kemikaaleille altistumisen vaikutuksia.16 Jotkin myskit ovat jopa lisänneet huomattavasti rintasyöpäsolujen kasvua laboratoriokokeissa.17

Näiden lisäksi CSC:n tutkimuksen 17 analysoidusta tuotteesta tunnistettiin liuta muita salaisia kemikaaleja, joista monissa voi piillä terveysriski. Esimerkiksi yhtä lukuun ottamatta kaikista tuotteista löytyi myrseeniä, jolla todettiin kaksi vuotta kestäneissä eläinkokeissa olevan karsinogeenisiä vaikutuksia.18 Toisessa eläinkokeilla tehdyssä tutkimuksessa todettiin, että hiilivety-yhdiste symeeni, jota löytyi 11:sta tutkitusta 17:sta tuotteesta, on hermostolle haitallista.19

Muutosta ilmassa

Sekä CSC että EWG peräänkuuluttavat pikaista muutosta kosmetiikkaa koskevaan lainsäädäntöön kuluttajien suojaksi. ”Tarvitsemme pikaisesti lakia, jossa vaaditaan kosmetiikan ainesosien täydellistä ilmoitusvelvollisuutta niin että kuluttajat voivat tietää, mille ovat altistumassa”, sanoo Lisa Archer, CSC:n maakoordinaattori.

Tuoksuteollisuus kuitenkin sanoo tämän olevan epärealistista. John Bailey, Washingtonissa sijaitsevan kosmetiikkatuoteneuvoston (Personal Care Products Council) johtava tutkija, sanoo, ettei pakkausmerkinnöissä ole riittävästi tilaa kaikkien tuoksuun käytettävien ainesosien ilmoittamiseen, ja tieto olisi joka tapauksessa kuluttajille merkityksetöntä.

Toiset sanovat tuoksujen väärentämisen olevan syy sille, miksi tuotteiden tarkkaa ”reseptiä” ei haluta pullon kylkeen. Yhä useampi yhtiö kuitenkin ilmoittaa kaikki ainesosat — myös hajusteet — pakkausmerkinnöissään osana sitoutumistaan Compact for Safe Cosmetics -sopimukseen, jossa sitoudutaan tuoteturvallisuuteen ja läpinäkyvyyteen (lista sopimusta noudattavista yhtiöistä löytyy osoitteesta www.safecosmetics.org/notsosexy Appendix F).

Eräät yhtiöt, kuten Boots ja The Body Shop, ovat sitoutuneet olemaan käyttämättä synteettisiä myskejä ja ftalaatteja, mikä on askel oikeaan suuntaan.

Suurin osa markkinoilla olevista tuoksutuotteista tulee kuitenkin todennäköisesti sisältämään piileviä toksisia kemikaaleja. Niissäkin, jotka on ilmoitettu tuotteen pakkausmerkinnässä, voi olla riskejä. Aurinkosuojakemikaalit, joita usein lisätään hajuvesiin stabiliteetin ja säilyvyyden lisäämiseksi, ovat hormonihäiritsijöitä ja myrkyllisiä sikiöille — ainakin rotilla.20 CSC:n testaamista 17 tuotteesta 13 sisälsi ainakin yhtä aurinkosuojakemikaalia.

Olivatpa ainesosat siis lueteltu tuotteen etiketissä tai eivät, useimmat hajuvedet ja hajustetut tuotteet sisältävät mahdollisesti haitallisen kemikaalicocktailin. Vaikka säädöksiä ja standardeja laativat tahot vaativat tuoksujen turvallisuutta, CSC huomauttaa, että ne ”eivät useinkaan ota huomioon saman kemikaalin kertymistä useasta eri lähteestä tai useista eri lähteistä tulevien useiden eri kemikaalien kumulatiivista vaikutusta.”

Tuoksujen kertakäyttö ei tosiaan ehkä aiheuta haittaa, mutta emme tiedä, millaisia vaikutuksia toistuvalla käytöllä on — varsinkin yhdessä muiden toksiineja sisältävien tuotteiden kanssa.

Hyviä tuoksuja

Vaikka voi olla vaikeaa löytää täysin luonnollista tuoksua, sillä ”hypoallergeeninen”, ”luonnollinen” tai ”kasviperäinen” eivät välttämättä tarkoita, että tuotteeseen on luottamista, turvallisempiakin vaihtoehtoja on.

Yksi vaihtoehto on tehdä oma tuoksu käyttämällä luonnollisia eteerisiä öljyjä, kuten jasmiinia, sitruunaa, santelipuuta tai tuoksuilangiaa (ylang-ylang).

Koska eteeriset öljyt eivät yleensä sovi käytettäväksi suoraan iholle, ne on sekoitettava johonkin öljyyn (esimerkiksi manteli-, aprikoosi-, saflori-, hasselpähkinä- tai vaikkapa auringonkukkaöljy). Käytä yhtä pohjaöljymillilitraa kohti vain yksi tippa eteeristä öljyä, ja ota huomioon, että monet ovat allergisia eteerisille öljyille. Yksi vaihtoehto on luopua tuoksuista kokonaan. Ehkäpä tässä keinotekoisten tuoksujen hallitsemassa maailmassa paras tuoksu on sittenkin ”tuoksuton”.

JoannaEvans

LÄHTEET

1www.safecosmetics.org/notsosexy

2 Contact Dermatitis, 2009; 61: 320–4

3 www.greenpeace.org/inter national/en/publications/reports/perfumean- investigation-of/

4Environ Health Perspect, 2005; 113: 1056–61

5Environ Health Perspect, 2006; 114: 270–6

6Hum Reprod, 2007; 22: 688–95

7Environ Health Perspect, 2010; 118: 539–44

8 Environ Health Perspect, 2010; 118: 565–71

9 Environ Health Perspect, 2004; 112: 331–8

10 Environ Health Perspect, 2003; 111: 1164–9

11Environ Health Perspect, 2004; 112: 331–8

12 J Expo Sci Environ Epidemiol, 2010 Mar 31; Epub ahead of print

13 Chemosphere, 2005; 59: 48792; Chemosphere, 1996; 33: 2033–43

14 Environ Sci Technol, 2004; 38: 997–1002

15Contact Dermatitis, 1986; 14: 103–9

16 Environ Health Perspect, 2005; 113: 17–24

17Arch Environ Contam Toxicol, 2002; 43: 257–64

18 https://ntp.niehs.nih.gov/ntp/htdocs/lt_rpts/tr557...

19 Pharmacol Toxicol, 1996; 79: 225–30

20 Toxicology, 2004; 205: 113–22

Parfyymi vai Eau de Parfum

Tuoksuista, luonnollisia tai eivät, voidaan käyttää nimitystä ”parfyymi”, ”eau de parfum”, ”eau de toilette” tai ”eau de cologne”. Nimitykset viittaavat niiden sisältämien esanssien tai aromaattisten öljyjen pitoisuuksiin — mitä suurempi öljyn tai esanssin pitoisuus on, sitä kauemmin tuoksu säilyy iholla (ja sitä korkeampi hinta). Parfyymeissä pitoisuus on suurin, seuraavaksi suurin eau de parfumessa ja vähiten eau de toilettessa ja eau de colognessa (näitä nimityksiä käytetään usein samoista tuotteista).

Miksi kannattaa olla luonnollinen?

Hajuste voi rauhoittaa, vietellä, stimuloida, inspiroida ja piristää, mutta se voi olla myös haitallista terveydelle. Useimmissa tavallisissa hajuvesissä — luksustuotteista halpoihin hajuvesiin — piilee synteettisten kemikaalien sekoitus. Monet näistä kemikaaleista on yhdistetty lukuisiin terveysvaikutuksiin, kuten hormonihäirintään, hedelmättömyyteen, allergioihin ja jopa syöpään. Mikä pahinta, valmistajat salaavat nämä kemikaalit kuluttajilta käyttämällä pakkausmerkintämääräysten porsaanreikiä, niin että on mahdotonta tietää tarkkaan, mitä pirskottaa, suihkuttaa tai sivelee iholleen. Jos et halua olla täysin tuoksuton, mikset jättäisi synteettisiä tuoksuja ja valitsisi luonnollista hajuvettä, joita on saatavilla yhä enemmän?

Muista kuitenkin, että ”luonnollinen” ei aina tarkoita, että tuote olisi täysin turvallinen kaikille. Esimerkiksi eteeriset öljyt, joita luonnollisten hajuvesien valmistajat usein käyttävät, voivat aiheuttaa joillekin ihmisille allergisia reaktioita, joten jos mahdollista, kokeile tuotetta ennen ostamista.

Kun valitset luonnollisen vaihtoehdon, vältät seuraavat ongelmakemikaalit, joita on lähes kaikissa suosikkituoksuissa.

*Ftalaatit, jotka on yhdistetty sukupuolihormonitasojen muutoksiin, siittiöiden DNA-vaurioihin ja pikkulasten sukupuolielinten kehityshäiriöihin. Pahin näistä vaikuttaa olevan dietyyliftalaatti (DEP).1 Raskaana olevilla naisilla havaitut korkeat DEP-tasot voivat vaikuttaa sikiön sukuelinten kehitykseen. DEP on yhdistetty myös rintasyöpään ja lasten käytöshäiriöihin, kuten ADHD:hen.2

*Synteettiset myskit. Nämä tuoksujäljitelmät on yhdistetty lukuisiin haitallisiin vaikutuksiin, kuten hormonihäirintään, ihoärsytykseen ja jopa rintasyöpään. Ne voivat myös pahentaa muiden myrkyllisten kemikaalien vaikutusta.3

*Lukuisia muita ikäviä kemikaaleja, jotka voivat aiheuttaa allergisia reaktioita ja astmaa, päänsärkyä, sekavuutta, uneliaisuutta ja jopa kouristuskohtauksia.4

Mitä hajuvedet eivät kerro

EU:n pakkausmerkintälaissa vaaditaan yleisesti herkistävien aineiden (mahdollisten allergeenien) merkitsemistä tuoteselosteeseen, mutta lain porsaanreiät mahdollistavat sen, että valmistajat voivat yhä kerätä kymmeniä, jopa satoja kemikaaleja yhteen merkinnän ”fragrance” (tuoksu, hajuste) tai ”parfum” alle. Voittoa tavoittelemattomien Campaign for Safe Cosmetics ja Environmental Working Group -järjestöjen USA:ssa tekemän tutkimuksen mukaan monet suosituista hajuvesistä sisältävät jopa kymmeniä ”salaisia” kemikaaleja, joita ei ole ilmoitettu pakkausmerkinnöissä. Joukossa oli myös sellaisia kemikaaleja, jotka on yhdistetty allergisiin reaktioihin, lisääntymisterveysvaikutuksiin ja muihin ”haitallisiin vaikutuksiin”.5

LÄHTEET

1 Hum Reprod, 2007; 22: 688–95; Environ Health Perspect, 2006; 114: 270–6

2 Environ Health Perspect, 2010; 118: 53944; Environ Health Perspect, 2010; 118: 565–71

3 Contact Dermatitis, 1986; 14: 1039; Arch Environ Contam Toxicol, 2002; 43: 25764; Environ Health Perspect, 2005; 113: 17–24

4 Allergy, 1996; 51: 434–9; Thomas P. Skin Deep: The Essential Guide to Whats Really in the Toiletries and Cosmetics You Use. Rodale, 2008

5 www.safecosmetics.org/downloads/NotSoSexy_report_M...