MITÄ LÄÄKÄRIT EIVÄT KERRO SINULLE

Swipe to the left

Elintapasi vaikuttaa kehoosi

Elintapasi vaikuttaa kehoosi
2 years ago 709 Katselut Ei kommentteja

Näitä terveysongelmia eivät parantaneet lääkkeet, ravintolisät tai leikkaukset vaan se, että potilaani vähensivät stressiä elämässään, rentouttivat mielensä ja kehonsa, seurasivat unelmiaan, löysivät rakkauden ja täyttivät kehonsa terveyttä lisäävillä hormoneilla samalla kun he pääsivät eroon haitallisista stressihormoneista. Nämä elämänmuutokset saivat heidän kehossaan aikaan mitattavissa olevia fysiologisia muutoksia. Sain selville, että elämäntapavalinnat voivat aiheuttaa fysiologisia muutoksia kehossa ja että tämä ulottuu ihmisiin, joiden kanssa olet teke­misissä henkilökohtaisessa elämässä ja työelä­mässä, sekä siihen, kuinka paljon koet luovaa vapautta ja hengellistä yhteyttä. Valintasi voivat vaikuttaa myös suhtautumiseesi rahaan sekä onnellisuudentunteeseesi. Sellaisilla ihmisillä, jotka tekevät onnellisia ja terveellisiä elämän­valintoja (esim. etsivät rakastavan ja tukena

olevan elämänkumppanin, pitävät tiiviisti yhteyttä ystäviin ja perheeseen ja tekevät ra­kastamaansa työtä), elävät positiivista elämää, jossa rentoutta on optimaalisesti, stressireaktiot ovat hallinnassa ja terveys pysyy kunnossa.
Me kaikki periaatteessa tiedämme, että stressi on pahasta. Mietimme, mitä asialle pitäisi tehdä. Mutta vasta nyt ymmärrän selkeän yhteyden mielen kokeman stressin ja kehon hajoamisen välillä. Sain nähdä, kuinka henkiset stressinaiheuttajat kuten yksinäisyys, turhautuminen töissä, vanhasta traumasta johtuva viha, rahahuolet ja pelko saattoivat aiheuttaa sairauksia.

Elinvoimaiseen elämään, sairauksien estämiseen ja sairaudesta parantumisen helpottamiseen tarvitset:

  • terveitä ihmissuhteita eli vahvan verkoston perheenjäseniä, rakkaita ystäviä ja työtove­reita
  • terveen ja merkityksellisen arjen, kävit sitten töissä, opiskelit tai olit kotona
  • terveen ja kokonaisuudessaan esille pääse­vät luovan elämän, joka ruokkii sieluasi
  • terveen hengellisen elämän, johon kuuluu tunne yhteydestä elämän pyhyyteen
  • terveen seksielämän, joka sallii sinun ilmaista eroottista puoltasi ja tutkiskella fantasioita
  • terveen taloudellisen elämän, jossa ei aiheudu turhaa stressiä ja joka takaa, että kehosi olennaiset tarpeet täyttyvät
  • terveen ympäristön, jossa sinua eivät uh­kaa myrkyt, luonnonkatastrofit, säteily tai muut epäterveelliset tekijät, jotka uhkaavat kehon terveyttä
  • terveen henkisen elämän ja tunne-elä­män, jota hallitsevat optimismi, onnel­lisuus ja vapaus pelosta, ahdistuksesta, masennuksesta ja muista mielenterveyden vaivoista
  • terveen elintavan, joka tukee kehon fyy­sistä terveyttä ruokavalion, säännöllisen liikunnan, riittävän unen ja epäterveellis­ten riippuvuuksien välttelyn kautta.